Druhy obalů
 
Obal je jedním ze základních prostředků prodloužení doby uchovatelnosti potravin, ochrana před vnějšími vlivy mechanickými, chemickými fyzikálními i biologickými. Obalové materiály jsou dnes aktivními i pasivními prvky nejen ochrany potravin, ale i důležitými nosiči informace o baleném produktu a jeho výrobci. Kvalitní obal potravin plní funkci nejen ochrannou, estetickou ale je i důležitým marketingovým nástrojem.